Betingelser og vilkår

1. Bestillingsvilkår
Din ordre er bekreftet, og gyldig, fra mottakelse av ordrebekreftelse.

 

2. Betalingsvilkår
Betaling skjer i sin helhet, ved bestilling. Ved ordre på over 10.000 kr, fra private grupper, kan faktura sendes, og deles i to betalinger.

 

3. Avbestillingsvilkår
For avbestilling, må Arctic Workshop informeres så snart som mulig. 

Bestillinger refunderes opptil 21 dager før aktivitet. Ved avbestilling gjort med kort, pålyder 3% gebyr, av innbetalt beløp. Dette gjelder kun om det er kunden som avbestiller, og ikke om det er Arctic Workshop somkansellerer gjeldende aktivitet. 
Avbestilling, hvor det er mindre enn 21 dager til aktivitet, vil kun refunderes med 50%. Avbestilling, hvor det er mindre enn 7 dager til aktivitet, vil ikke bli refundert.

Om Arctic Workshop, selv kansellerer en aktivitet, vil ordren bli tilbakebetalt i sin helhet, uavhengig av tid.

Avbestilling av grupper på 9, eller fler personer, må avbestilles innen 30 dager før aktivitet, om ikke, må ordren betales i sin helhet.

Kun skriftlig avbestilling, til Arctic Workshop, vil være gyldig.
 

4. Programendring
Arctic Workshop forbeholder seg retten til å endre avgangstid, minimumsantall, og eller kansellere aktiviteter ved for få påmeldte.
Det kan forekomme dager med så kraftig vær, at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre aktivitet. Dette kan medføre at vi, av sikkerhetsmessige årsaker, må kansellere, eller endre aktivitetens program.

Om værforhold, en tredjepart, eller andre forhold forårsaker forsinkelser, eller umuliggjør gjennomførelse av avtalt arrangement, kan ikke Arctic Workshop gjøres erstatningspliktig.

5. Deltakers ansvar
Deltager er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk, og psykisk skikket til å delta.

Om det er flere nasjonaliteter på aktiviteten, vil all felles informasjon bli gitt på Engelsk. Om man ikke har grunnleggende forståelse for Engelsk, eller Skandinaviske språk, vil det kunne være problematisk å gjennomføre aktivitet.
Under aktiviteten vil ulike verktøy, og redskaper være i bruk, både av deg selv, og av andre. Skader på klær kan forekomme, som for eksempel malingsflekker. Deltaker er selv ansvarlig å kle seg deretter, og Arctic Workshop vil ikke være erstatningspliktig, ved skade på klær, eller andre personlige eiendeler.

Under aktivitet, får man ikke være påvirket av alkohol, eller andre berusende, ellerbedøvende midler. Arctic Workshop ser seg rett til å avvise deltakere hvor det er mistanke om påvirket tilstand. Refusjon vil da ikke bli gitt til gjeldende deltaker.

Hos Arctic Workshop får du selv velge håndverk, og du kan velge flere enn ett, om tiden strekker til. Håndverkene skal fullføres i sin helhet, før man får begynne på et nytt. Om man skulle være uheldig å gjøre en feil, slik at håndverket ikke kan benyttes,
får man et nytt. Man kan ikke gjøre ubegrenset feil, og Arctic Workshop forbeholder seg retten å nekte deg fortsettelse med valgt håndverk, om feilene gjentar seg.

Deltaker er pliktig å melde fra om helseproblemer, som kan hindre deltaker i å gjennomføre aktivitet. Mat serveres på 5 timers aktiviteter, og man er da selv ansvarlig å opplyse om eventuelle mat allergier, eller spesielle mat preferanser.
 

6. Aldersgrense
Det er ingen aldersgrense for deltakelse hos Arctic Workshop. Det er derimot aldersgrense på visse håndverk, grunnet bruk av redskaper som kan påføre skade.

Aldersgrensene står beskrevet på Arctic Workshop’s hjemmeside. Deltaker er selv ansvarlig for å lese seg opp på aktivitetens aldersgrenser.
 

7. Refusjon
Det vil ikke bli gitt refusjon ved fly kanselleringer, sykdom, eller andre personlige forhold, som hindrer deltaker å møte opp på aktivitet.

 

8. Reklamasjon
Dersom deltaker påroper seg mangler ved leveranse/gjennomførelse, må dette tas opp direkte med Arctic Workshop, så snart som mulig. Dersom mangelen ikke lar seg 
rette opp i på stedet, og kunde ønsker å reklamere, må dette skje skriftlig, og senest innen 30 dager etter aktivitet.

Arctic Workshop

Vei 100.2

9170 Longyearbyen

arcticworkshop@outlook.com

Org.nr: 921 595 360

© Arctic Workshop 2019 | Personvern | Betingelser og vilkår