Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

 

 1. Kontaktinfo

 2. Sentrale begreper

 3. Behandlingsansvarlig

 4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

 5. Samtykke etter paragraf 6f, og mulighet til å trekke samtykke

 6. Informasjon fra andre kilder

 7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

 8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

 9. Hvor lenge lagres opplysningene?

 10. Hvem kan informasjonen deles med?

 11. Informasjonsdeling med tredjepart

 12. Hvor oppbevares opplysningene?

 13. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

 14. Andre formål

 15. Informasjonskapsler

 16. Epost og telefon

 

1. Kontaktinformasjon til Arctic Workshop.

Arctic Workshop er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen, eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

 

Arctic Workshop

v/ Lene Jeanette Dyngeland

Vei 232.15.H0301

Organisasjonsnummer:  921 595 360

E-post adresse:  arcticworkshop@outlook.com

Mobil: (+47) 404 83 051

 

2. Sentrale begreper.

Personopplysninger er informasjon som alene, eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere, eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, og IP-adresse.

 

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering , og lagring.

 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

 

3. Arctic Workshop er behandlingsansvarlig.

Arctic Workshop er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

 

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste, eller produkt, benytter deg av vår chat-funksjon, eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 

Navn

E-postadresse

Telefonnummer

Bosted

Alder

Andre opplysninger som utdypende spørsmål, eller svar på skjemaer.

 

5. Paragraf 6f som alternativ til valgt samtykke, via nettside. Samtykke kan trekkes.

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke ut ifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven, slik loven har vært i Norge i mange år.  Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

6. Informasjon fra andre kilder.

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger,  godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje, og ytterligere kontaktinformasjon.  Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

 

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post, eller telefonkontakt.

Kundebehandling, og informasjon om våre produkter.

For å få statistikk, og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden, og selve brukeropplevelsen.

Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse, og levere produkter, og annet innhold som interesserer deg.

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 

Svare på forespørsler.

Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger.

Opprette, og opprettholde en salgsdialog.

Sende informasjon som kan være av interesse for deg.

Legge deg til i e-post-liste for nyheter, og annet innhold som du selv har valgt å motta.

 

8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring, og videre kontakt.

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger, i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter.

Vi kan kontakte deg via e-post, eller telefon.

Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster  ved å kontakte oss direkte.

 

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det er relevant, og oppfyller hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

 

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Arctic Workshop eller representanter for oss de siste  2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden, eller registrert deg via et skjema.

 

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.

 

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring, og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

 

10. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport, regnskap, eller salg.

 

11. Informasjonsdeling med tredjepart.

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:

 

Navn

E-postadresse

Telefonnummer

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

 

12. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Arctic Workshop, i kundesystemet vårt. Vi bruker Visit Svalbard, og Travelize,  som så igjen har avtale med sine underleverandører.

 

13. Dine rettigheter i forhold til innsyn , sletting,  og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger, eller sletter informasjonen din.

 

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke, eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse, eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det

 

14. Andre formål.

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt, og vi må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

 

15. Informasjonskapsler.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

 

Lagring av opplysninger, og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker, både har blitt informert om, og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om, og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er, og hvem som behandler opplysningene.

 

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider,  slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

 

16. E-post og telefon.

Vi benytter e-post, og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler, og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

 

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne, og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå, og slette unødvendig innhold i epostkassen. Ved fratreden slettes epostkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

 

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

 

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive, eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Arctic Workshop

Vei 100.2

9170 Longyearbyen

arcticworkshop@outlook.com

Org.nr: 921 595 360

© Arctic Workshop 2019 | Personvern | Betingelser og vilkår